معرفی بهترین کتاب های روانشناسی + خرید

نگاهی به بهترین کتاب های روانشناسی

بهترین کتاب های روانشناسی عنوان این پست از سایت بیگ نما می باشد که در آن سعی شده بهترین کتاب های انگیزشی ، خودشناسی ، کتاب های تربیتی را به نمایش بگذاریم. در این لیست کتاب های انگیزشی و خودشناسی که در ایران بیشترین مخاطب را دارند در اولویت قرار خواهند گرفت. لینک خرید کتاب ها نیز در زیر هر تصویر کتاب مطلب قابل مشاهده می باشد. با ما در سایت بیگ نما همراه باشید.

بهترین کتاب روانشناسی

کتاب های انگیزشی

کتاب های انگیزشی  و خود شناسی در بین بهترین کتاب روانشناسی بیشترین مخاطب را این روزها در بین ایرانیان بیشترین مخاطبان را به خود اختصاص داده و در چاپخانه ها نیز بیشترین نسخه ها چاپ می شوند.

کتاب های انگیزشی و خود شناسی برای بهبود و رشد فردی همچنین تحول و تغییر در زندگی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند زیرا که افراد با تجربه و اساتیدی که هم اکنون موفق شده اند برای خود اسم و رسمی پیدا کنند همان تکنیک هایی را که در کتاب آورده اند در زندگی خود پیاده سازی کرده اند ، آنان از تمارین نتیجه گرفته اند بهمین منظور آن را چاپ کردند.

دانلود بهترین کتاب های انگیزشی

در بین بهترین کتاب های روانشناسی ، کتب بسیار زیادی هستند اما یک سری از این کتب از تاثیر گذاری بیحد و اندازه ای در بین مخاطبان برخوردار است . زمانی که کتابی چاپ می شود و یک نفر آن را مطالعه می کند ، از مطالب کتاب خوشش می آید سریعا چند جلد دیگر بعنوان هدیه برای دیگران می خرد و هرکجا برود از کتابی که مطالعه کرده بعنوان بهترین کتاب روانشناسی یاد می کند.

بهترین کتاب های خودشناسی

در این فیلم لیستی از بهترین کتاب روانشناسی و انگیزشی و خودشناسی را با هم می بینیم . در فیلم عناوین کتاب با بهترین نقل قول های کتاب را خواهیم دید.کمی پایینتر درباره هر کتاب ، به طور کامل توضیح خواهیم داد و می توانید از همانجا کتاب را تهیه بفرمائید.

کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید جوزف شوارتز

افرادی که به دنبال تغییر و تحول هستند بدون شک به اولین مقوله ای که برخورد می کنند مثبت اندیشی می باشد . کتاب جادوی فکر بزرگ یکی از بهترین کتاب روانشناسی انگیزشی در حوزه خودشناسی است که نظر بسیاری از اهل کتاب را به خود جلب کرده است. دیوید جوزرف شوارتز نویسنده موفق آمریکایی با این کتاب توانست بسیاری از مردم جهان را با راه و رسم صحیح تفکر مثبت آشنا کند.

کتاب جادوی فکر بزرگ

بخشی از متن کتاب جادوی فکر بزرگ

که اگر هر روز صبح قبل از آنکه به سر کار بروید ، دو مشت خاک در کاربراتور اترمیلتان خالی کنید اتومبیلتان چگونه کار خواهد کرد؟ موتور سالمش خیلی زود از کار می افتد و نمی تواند کاری را که از آن انتظار دارید، انجام دهد، افکار منفی و ناخوشایندی که به حافظه خود سپرده اید، همان تأثیر را بر ذهن شما می گذارند.

 افکار منفی، موتور ذهن شما را خراب می کنند. افکار منفی، شما را زیر بار نگرانی، عجز و احساس حقارت از پا در می آورند. آنها شما را در حالی که دیگران به سرعت درگذرند، با کوله باری از مشکلات، کنار جاده رها می کنند

اینکه کتاب جادوی فکر بزرگ در این مقاله در لیست بهترین کتاب روانشناسی قرار گرفته متن بسیار قوی و قابل فهم کتاب است مثلا این بخش را با هم بخوانیم .این کار را انجام دهید: در چنین لحظاتی که با افکار خود خلوت کرده اید، وقتی که رانندگی می کنید و یا به تنهایی غذا می خورید، تجربیات مثبت و  خوشایند خود  را از نظر بگذرانید در بانک حافظه خود افکار مثبت بگذارید، این کار اعتماد به نفس شما را افزون میکند و در شما این احساس مطبوع را برمی انگیزد که به خیلی سرحال هستم، و در ضمن، به حفظ تندرستی شما کمک می کند

دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ

در اینجا یک نقشه عالی پیشنهاد شده است. درست پیش از آنکه به خواب  بروید، افکار مثبت را به بانک حافظه خود بسپارید. موهبتهای خود را برشمارید. همه چیزهای خوبی را که به خاطر آنها باید شکرگزار باشید به خاطر آورید: زن با شوهرتان، کودکان، درمان و سلامتی تان را کارهای خوبی را که امروز از مردم دپد دا پد، به یاد آورید. پیروزیها با موفقیتهای بزرگ و کوچکتان را از تقلی بگذرانید. دلائل خرسندی خود را از زنده بودن برشمارید. منبع: بازتاب باور

خرید کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته دیوید ژوزف شوارتز

در این قسمت می توانید کتاب جادوی فکر بزرگ که به جرات می توان آن را در صدر بهترین کتاب روانشناسی قرار داد ، را تهیه کنید و براحتی آن را دریافت کنید .در نظر داشته باشید این نسخه کاملترین نسخه کتاب جادوی فکر بزرگ می باشد.

 

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تحول عظیمی در تغییر باورهای مردم ایجاد کرد. ذهن های فقیری که سالها با باورهای فقر و نداری زندگی خود را سپری می کردند و درمانی برای آن نداشتند . تا کنون کتابی با این قدرت در زمینه ثروت نتوانسته روح و روان مخاطب را تا این حد تحت تاثیر خود قرار دهد. 

اگر به کتابخانه افراد ثروتمند و کارآفرین نگاهی بیندازیم در آن شکی نیست کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را خواهید دید چون انها هم این کتاب را جزو بهترین کتاب روانشناسی انگیزشی می دانند زیرا تحول مالی و رسیدن به ثروت را به خوبی آموزش می دهد.

خرید کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید بدون سانسور

شما با مطالعه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید شکی نداشته باشید دیدگاهتان نسبت به ثروت و راه های ثروتمند شدن ۳۶۰ درجه تغییر خواهد کرد. همه ما از کودکی باورهای مخربی نسبت به پول داشتیم فکر می کردیم اگر ثروتمند شویم از خداوند دور می شویم افراد ثروتمند افراد مغرور از خدا دوری هستند اما با خواندن این کتاب می دانید که اینها همه باورهای محدود کننده هستند که مانع ثروتمند شدن ما شده اند.

بخشی از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ؟

وﻗﺘﯽ ھﻨﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن روح ﺧﻮد ھﺴﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ, ﻣﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن روح ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را کنترل ﮐﻨﯿﻢ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ در ذھﻦ ﺧﻮد دارﯾﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوت ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ اذھﺎن ﺧﻮد را از اشتیاق اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ طﺎﻟﺐ ﭘﻮل ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ذھﻨﯿﺖ ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻣﺎ را ﺑﻪ طﺮﺣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻨﻠﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺒﻮد, او ﺷﺎﻋﺮ بود , او ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ, واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ ﻣ ﯿﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺷﻌﺎرش را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از اﺣﺎطﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرا ﻣﻘﺪر ﻣﯿﺴﺎزد.ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ , ﺑﺪﯾﻊ روﺷﮭﺎی , رھﺒﺮان و ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و روﺷﮭﺎی آﻣﻮزش ﺟﺪﯾﺪ , ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﮭﺎی ﺑﺪﯾﻊ , ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ادﺑﯿﺎت , ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺘﺤﻮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ باﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ داﺷﺘﻦ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺧﻮاﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد . در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖ کنیم . منبع : بازتاب باور

کتاب راز نوشته راندا برن

شاید انتظار داشتید این کتاب را باید اول از همه کتاب ها معرفی می کردیم . شاید شما هم کتاب راز را جزو بهترین کتاب روانشناسی بدانید . بله درست فکر کرده اید . کتاب راز نوشته راندا برن یکی از بهترین کتاب های روانشناسی است که تغییرات اساسی در زندگی افراد داده است . این ترتیب بندی چندان مهم نیست و صرفا بر اساس امتیازهایی که در سایت آمازون گرفته اند ، ترتیب بندی شده است.

خرید کتاب راز بدون سانسور

کتاب راز همانطور که از عنوانش پیداست حاوی رازی بزرگ است که تنها با مطالعه کتاب می توانید به آن دست پیدا کنید . اینکه سرنوشت ما دست خودمان است .عوامل بیرونی در زندگی ما نقشی ندارند زیرا مغز ما هماننده فرستنده رادیویی از خود فرکانس تولید می کند .

این فرکانس ها شرایط زندگی ما را می سازند پس همه چیز از درون آغاز می شود . کتاب راز تحول بسیار بزرگی در شیوه اندیشیدن آدم ها ایجاد کرد  و باعث شد مخاطب به شیوه دیگری فکر کند و با دید بازتری به قضایا نگاه کند.

بخشی از کتاب راز نوشته راندا برن

قانون جذب کاری به این ندارد که شما چیزی را خوب یا بد تلقی می کنید به این هم کاری ندارد که آن را دوست دارید یا نه ! قانون جذب با اندیشه شما در ارتباط است. با این حساب که اگر به انبوه بدهکاری های خود فکر می‌کنید و و احساس بدی در آن دارید این علامتیست که به عالم هستی میدهید به خاطر این بدهکاری احساس بدی دارم با این طرز برخورد آنچه در آن روبرو هستید ارزانی خود می کنید آن را در ذرات وجودتان احساس می کنید.

خرید دانلود کتاب راز بدون سانسور

همان چیزی که از آن نصیب بیشتری خواهید برد.وقتی افکارتان را روی چیزی که می‌خواهید متمرکز میسازید به همین شکل متمرکز باقی می مانید ،به کمک قویترین نیروی موجود درجهان آنچه را می‌خواهید به سمت خود می کشید قانون جذب به کلمات نه نمی خواهم و چیزهایی از این قبیل واکنش نشان نمی دهد. زمانیکه کلمات منفی را در مورد استفاده قرار می دهید قانون جذب این گونه برداشت می‌کند نمی خواهم روی این لباسم چیزی بریزم در واقع یعنی می‌خواهم روی این لباس هم چیزی بریزم. این کتاب برای تاثیری که در بین مخاطبان خود گذاشته است لقب بهترین کتاب روانشناسی را گرفته است.

دریافت کتاب راز بدون سانسور

در این بخش می توانید نسخه کامل و بدون سانسور کتاب راز را دانلود نمایید

 

 

 

 

 

 

Support

ایمان کرامتی سلام خدمت شما، ایمان هستم مدیر و موسس آیکاوب، بیش از 6 سال هست تو حوزه وب هستم و در کنار وبلاگ نویسی و طراحی سایت و همچنین برنامه نویسی اندروید در زمینه شبکه و دوربین های مداربسته نیز فعالیت دارم. خوشحال میشم اگه سوالی داشته باشید با بنده مطرح کنید.

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید